Alle børn på Tjørnegårdsskolen skal indgå i et positivt fællesskab, og børn, forældre og medarbejdere har et fælles ansvar for at det lykkes, hvor vi både lærer af og sammen med andre.

Vi ønsker at vække børnenes og de unges nysgerrighed set i forhold til deres egne kompetencer og potentialer, styrke deres selvværd, selvtillid og selvrespekt, så de er klar til læring, samt skabe rummelige miljøer, hvor der er plads til børn med forskellige forudsætninnger. Vi vil skabe livsduelige børn og unge, som med stærke sociale, dannelsesmæssige kompetencer og høje faglige resultater i bagagen ikke bare efter folkeskolen, men i resten af livet.

Der er stort fokus på udviklingen det gode forældresamarbejde, som skal skal være baseret på dialog, tydelighed samt gensidig tillid og anerkendelse.

I arbejdet med fællesskab er vi optaget af at skabe de bedste rammer for barnets læring, og det sker i et tæt og forpligtende samarbejde mellem lærere og pædagoger.