Synlig Læring på Tjørnegårdsskolen

Begrebet "Synlig Læring" er i disse år ofte anvendt i forbindelse med folkeskolen. Den New  Zealandske uddannelsesforsker, John Hattie, har indsamlet og bearbejdet over 800 metaanalyser om læringsudbytte og undervisningseffekt. Synlig Læring er derfor ikke en pædagogisk metode eller et koncept. Synlig Læring er en måde at blive bevidst om, hvad vi laver med eleverne, og hvad elevernes udbytte er, af det vi laver. Dette er en tilgang til læring, der involverer både elever, lærere, ledelse og forældre.

Et fokus på Synlig Læring betyder, at vi fortsætter al den gode undervisning, vi allerede leverer i dag, og delagtiggør eleverne i hvorfor vi gør, som vi gør, for derigennem at involvere dem i egen læringsproces.

Arbejdet med Synlig Læring, udspringer af et 4 kommunesamarbejde mellem Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby Taarbæk ud fra overskriften ”Progression og Synlig Læring for det enkelte barn”. Kommunerne samarbejder på tværs mht. kompetenceudviklingsdage for alle medarbejdere på skolerne mm.

På kommunalt plan samarbejdes og videndeles på tværs af skolerne afhængigt af skolernes valg af fokusområde.

For skoleåret 2015-16 vil arbejdet med Synlig Læring på Tjørnegårdsskolen, ske under overskriften: ”Læreren lærer”. Dette har vi valgt, fordi vi ønsker at skabe en rød tråd omkring læring og undervisning hele vejen fra 0.-9. klasse, således at eleverne vil møde en genkendelig ramme for læring hele deres skolegang. I løbet af året, vil fokus for de ansatte komme omkring; læringsmål, differentiering, synlighed og formidling og feedback.

Til at understøtte dette arbejde, benyttes minuddannelse.dk til at udarbejde årsplaner i alle fag. Desuden er det i dette skoleår et krav, at der udvikles læringsplaner med differentierede mål i alle forløb, i dansk og matematik.