Indmeldelse
Indmeldelse sker ved henvendelse til skolens kontor. Der aftales en indskrivningssamtale, hvor en repræsentant fra ledelsen, barn og forældre deltager.

Fra styrelsesvedtægten:
Skolerne er samlet i et skoledistrikt.

I Gentofte Kommune er der frit skolevalg mellem kommunens 11 forskellige folkeskoler, når der er plads på den ønskede skole. Skolerne i Gentofte Kommune har hver deres unikke måde at arbejde hen mod målet om at skabe den bedste skole. Alle skoler vægter faglighed, trivsel, udvikling og samarbejde med hjemmet højt.

Hvis du skal starte i en ny skole som tilflytter til kommunen eller ønsker at skifte skole, skal du vide at

Du kan optages på en af vores 11 folkeskoler i Gentofte Kommune forudsat, at elevtallet giver mulighed for optagelse på den ønskede skole. Du kan få oplysninger om antal elever på de enkelte skoler og klassetrin ved henvendelse til Børn og Skole - [email protected]

Hvis du ønsker at skifte skole i Gentofte Kommune, kan du skifte til skoler, hvor der maksimalt er 23 elever i gennemsnit på klassetrinnet.

Hvis du er tilflytter til kommunen, vil dit barn få plads i en af skolerne. Antallet af børn skal være under 25 i gennemsnit på årgangen. Gentofte Kommune oplever en stor interesse for vores folkeskoler. Det betyder, at der på mange af vores skoler er klassetrin, der er lukket for optag af nye elever. Kontakt Børn og Skole for oplysning om, hvor der er plads.