Velkommen til mellemtrinnet 4.-6. klasse

 

Tjørnegårdsskolen har udarbejdet tre informationspjecer om henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. 

Vi ønsker med denne pjece at præsentere mellemtrinnets opbygning, hverdag og pædagogik.

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er af stor betydning for barnets skolegang. Forhåbentlig kan pjecen være et bidrag hertil.

 

Tjørnegårdsskolen er en af 11 folkeskoler i Gentofte Kommune. 

Skolen blev bygget i 1924, og har siden undergået mange om- og udbygninger. 

 

Tjørnegårdsskolen fremstår i dag som en skole med pæda-gogisk nytænkende rammer til ca. 700 børn fordelt på tre spor/trin.

 

Tjørnegårdsskolen har ca. 700 elever.

Der er tilknyttet 56 lærere, 27 pædagoger og et ledelses- og administrationsteam på otte personer.

 

Skolen er opdelt i tre afdelinger, indskoling, mellemtrin og udskoling. Hver afdeling består af tre spor.

Personalet er tilknyttet ét spor.

I indskolingen ligger skole og GFO i samme fysiske rammer.

 

Mellemtrinnet på Tjørnegårdsskolen

 

Mellemtrinnet ligger på 1. sal i gammel bygning og er opdelt i 3 trin. Hvert trin består af samme klassetrin.

 

Sporene er knyttet sammen af fælles arbejdsgange, garderober og toiletter.

 

Hvert spor har 3 klasseværelser, 3 grupperum og et fællesområde. Herudover er der en del arbejdspladser på gangarealet, ligesom en stor del af bibliotekets arbejdspladser ligger på denne etage.

 

Forventninger

 

Samarbejdet med forældrene er en forudsætning for, at skolen kan lykkes med sin opgave.

I samarbejdet med hjemmet lægger vi vægt på gensidig respekt. Vi betragter forældrene som barnets vigtigste holdepunkter og ser forældrene som en ressource. Uden familien kan vi ikke leve op til vores ambitioner.

 

Vi forventer:

Engagerede og samarbejdsvillige forældre – der tager ansvar både for eget barn og for de fællesskaber, barnet indgår i.

Et udhvilet og velforberedt barn, der kommer til tiden med sine ting i orden.

Et barn, der er vænnet til at lytte, når andre taler og til at tage hensyn og tale pænt til andre.

Et barn, der er vant til at have pligter og ansvar i forhold til alder og modenhed.

 

I forældre kan forvente medarbejdere:

Der er bevidste om deres pædagogiske og faglige kvalifikationer. 

Der forpligter sig til at præstere deres bedste. 

Der lægger vægt på at fortælle, hvad de gør – og hvorfor de gør det. 

Der er åbne over for nye undervisningsmetoder. 

Der er bevidste om, hvor betydningsfuld deres rolle er.

 

Den bedste måde at følge med i barnets skolegang er at være med på skolen. Derfor er forældre meget velkomne til at deltage i timerne.

 

Den pædagogiske hverdag

 

Børnene er forskellige. Derfor har Tjørnegårdsskolen fokus på det enkelte barns niveau, læringsstile og potentialer.

 

Læringsstile handler om, hvordan man koncentrerer sig om, er opmærksom på, absorberer og bearbejder, forstår, husker og anvender ny information. Læringsstile er de faktorer, der tilsammen udgør, hvordan et individ bedst lærer og bearbejder nyt og svært stof.

Potentialer handler om evner og potentialer inden for de mange intelligenser.

 

Klassen er den centrale enhed for fællesskab og socialt tilhørssted og er i hverdagen oftest udgangspunkt for aktiviteterne.

 

Børnene arbejder i klasserum, grupperum og fællesrum, som samlet klasse, i grupper, par eller alene afhængigt af aktiviteterne og børnenes behov.

 

Sporets tre klasser har et samarbejde i undervisningen, der ligger som faste ugentlige moduler med værksteder på tværs af klasserne, som enkelttimer med fælles oplevelser eller som uger med fælles tema og undervisning på tværs af klasserne.

 

De enkelte spor udarbejder en fælles årsplan for aktiviteterne.

Hver klasse udarbejder en årsplan for klassen og informerer nærmere om aktiviteterne på ugeskemaer. 

 

Lærernes rolle skifter i forhold til aktiviteterne. De kan være konsulenter, hjælpere, igangsættere, formidlere eller undervisere, alt afhængig af situationen.

 

Læreren har altid det overordnede ansvar for læring og læringssituationen. Børnene har medansvar og medbestemmelse i forhold til deres alder og modenhed.

 

IT og medier

 

Vi afprøver og udvikler læringsforløb, hvor IT understøtter børnenes arbejdsmetoder og styrker deres kommunikations og udtryksformer.

Skolen har en IT og Medie-handleplan, der løbende udvikles. Den kan ses på skolens hjemmeside.

 

Aktiviteter og traditioner

 

Morgensamling

Hver torsdag klokken 8.00 er der morgensang i aulaen for hele skolen. Forældre er meget velkomne til at deltage.

 

Forældremøder og skole-hjem samtaler

Mellemtrinnet holder 2 forældremøder og 2 skole-hjem samtaler om året. Første forældremøde indledes som et fællesmøde for klasserne i sporet. Hver klasse kan desuden afholde et arrangement i årets løb, f.eks. en skovtur.

Lejrskole afholdes i 4. klasse.  Det foregår på en af kommunens 3 kolonier, i Nordjylland, I Sønderjylland eller på Bornholm og varer normalt 5 dage. Opholdene er uden udgift for forældrene. 

I 5. klasse kan klassen tage 5 dage til Lejre Forsøgscenter som en klasserejse eller på hyttetur i 2 døgn. Hytteleje og kost afholdes af forældrene, resten dækkes af skolen. 

 

Faste årlige traditioner:

 

Hvert år har skolen en eller flere fællesuger med et overordnet tema, hvor alle afdelinger deltager. Undervisningen foregår på tværs af klassetrin og spor.

 

Fredag før efterårsferien er motionsdag, hvor alle skolebørn i landet sætter fokus på motion.

 

Skoles fødselsdag fejres hvert år den 4. december, hvor hele skolen pyntes op med julepynt og juletræet i aulaen tændes.

 

Sidste dag før juleferien er mellemtrinnet til julehygge og -andagt i Jægersborg kirke

 

Hvert år holdes skolefest for 4. – 9. klasse med spisning i klasserne og kæmpediskotek i aulaen.

 

Vil du vide mere

 

Klik ind på Gentofte Kommunes hjemmeside www.gentofte.dk

Her kan du blandt andet læse om styrelsesvedtægterne for Gentofte Kommunes skolevæsen, 

 

Klik ind på undervisningsministeriets hjemmeside

www.uvm.dk

Her kan du blandt andet læse folkeskoleloven og fælles mål.