Skolebestyrelsesvalg 2018

I perioden 26. maj - 9. juni vil der være valg til skolebestyrelsen.

Vær med til at skabe retning for dit barns skolegang!

Har du lyst til at være med til at skabe retning for dit og andre børns skolegang? Så har du nu muligheden for at stille op som forældrerepræsentant til skolebestyrelsesvalget 2018!

Der er brug for engagerede forældrerepræsentanter og sparringspartnere i skolebestyrelserne til dialog, inspiration og sparring om skolernes politik og fremtid.

Vær med til at træffe vigtige beslutninger i forhold til skolens værdier, gældende ordensregler, elevernes trivsel, kvalitet i undervisningen, udviklende undervisningsmiljøer, samarbejdet mellem hjem og skole, skolens budget og meget mere. Som skolebestyrelsesmedlem har du nemlig reel indflydelse på dit barns skolegang, da skolebestyrelserne er med til at træffe beslutninger inden for rammerne af folkeskoleloven og Vedtægten for styrelsen af Gentofte Kommunes Folkeskolevæsen på alle områder, der vedrører skolen.

Hør mere om skolebestyrelsens arbejde ved at henvende dig til skoleleder Jakob Lykke eller formand for skolebestyrelsen Lars Hylling Axelsson, og meld dit kandidatur til at stille op til skolebestyrelsesvalget senest den 29. april 2018 til skoleleder Jakob Lykke.

Regler og procedurer for valget

Hvis I ønsker at læse mere om reglerne og proceduren for det kommende skolebestyrelsesvalg, kan I læse her http://tjoernegaard.skoleporten.dk/sp/p581367/file/Fullscreen/f00d8253-b18e-4395-8437-0cfd24984244

Hvordan stiller jeg op til skolebestyrelsesvalget?

Hvis du ønsker at stille op til skolebestyrelsesvalget 2018, skal du melde dit kandidatur til skoleleder Jakob Lykke via ForældreIntra, via mail eller ved at aflevere en skriftlig besked på skolens kontor senest den 29. april 2018. Hvis der ikke er flere opstillede kandidater, end der skal vælges til bestyrelsen (inkl. suppleanter), er der fredsvalg. Hvis der er flere opstillede kandidater, end der skal vælges til bestyrelsen, skal der afholdes afstemningsvalg. Kandidaterne skal da aflevere en valgtekst inkl. info om hvem de er forældre til og et pasfoto af sig selv til skolens kontor.

mvh valgbestyrelsen

 

 

 

Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2018 til forældre

 

 

Primo marts

 

Tidsplan for skolebestyrelsesvalg offentliggøres på hver enkelt skoles ForældreIntra.

 

Hver skole nedsætter en valgbestyrelse, der består af skolens leder, formanden for den afgående skolebestyrelse og et medlem udpeget af skolebestyrelsen. Skolens leder er formand for valgbestyrelsen.

 

Medio marts

 

Information om valget offentliggøres på ForældreIntra og hjemmeside påbegyndes.

 

Medio marts – 29. april

 

Gennemsynsperiode: Gennemsynslisten, der er et kvalificeret gæt på, hvem der har stemme- og opstillingsret til valget, ligger på skolens kontor, hvor forældre kan henvende sig for at sikre, at man er på listen.

 

29. april

 

Frist for at stille op/melde sit kandidatur til valget til skolens leder via ForældreIntra, mail eller ved at aflevere en skriftlig besked på skolens kontor.

 

Senest 11. maj

 

 

 

Afgørelse af om valget afgøres som fredsvalg, eller om der skal afholdes afstemningsvalg.

 

Hvis der ikke er flere opstillede kandidater, end der skal vælges til bestyrelsen (inkl. suppleanter), kan der mellem kandidaterne aftales fredsvalg.

 

Ved fredsvalg afsluttes valget og resultatet offentliggøres til kandidaterne og på ForældreIntra og skolens hjemmeside.

 

Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt holdes der afstemning, som vil foregå elektronisk i Tabulex TEA.

 

I perioden 11. maj til 25. maj

 

Ved afstemning oprettes kandidaterne med deres kandidatur i Tabulex TEA.  Kandidaterne skal aflevere en valgtekst inkl. info om hvem de er forældre til og et pasfoto af sig selv til skolens kontor, som skolesekretæren lægger ind i Tabulex TEA.

 

26. maj

 

Åbent for elektronisk afstemning via link fra Tabulex TEA med NemId.

 

8. juni kl. 14.00

 

Frist for brevafstemning.

 

9. juni kl. 14.00

 

 

Frist for elektronisk afstemning.

 

Valget er afsluttet, og stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen og evt. fremmødte den 11. juni kl. 15.00.

 

Resultatet offentliggøres til kandidaterne og på ForældreIntra og skolens hjemmeside.

 

20. juni

 

Frist for klager over valget.

 

31. juli

 

Den nuværende skolebestyrelse fratræder.

 

1. August

 

Den nye skolebestyrelse tiltræder.