Skoleindskrivningen til skolestart i 0. klasse 2018

Tjørnegårdsskolen afholder informationsmøde vedr. skolestart i 0.klasse august 2018, onsdag den 6. december 2017 kl. 17.00 - 18.30 i skolens Aula. 

Indskrivningen
Skoleindskrivningen foregår elektronisk på www.gentofte.dk, i perioden 27. november 2017 - 8. januar 2018.

Alle indskrivninger behandles umiddelbart efter denne periode og det gør ingen forskel, hvornår i perioden, I indskriver jeres barn. Det er muligt at foretage ændringer i jeres indskrivning frem til periodens afslutning.

Fordeling af pladser på den enkelte skole
Det er Gentofte Kommune der fordeler pladserne til den enkelte skole. Det sker efter disse principper:

  • Børn, med søskende på skolen på indskrivningstidspunktet er omfattet af søskendegarantien, og tildeles derfor pladser på skolen først.
  • Herefter tildeles pladser til børn, der har ønsket skolen.
  • Hvis der er flere, der ønsker skolen, end der er plads til, fordeles pladserne på skolen i forhold til gåafstand mellem bopæl og skole. De børn, der bor tættest på skolen, optages som udgangspunkt først.
  • Afstanden opgøres ud fra Gentofte Kommunes egne målinger, hvor der så vidt muligt er medtaget stier og genveje.
  • Undtagelsesvis kan det være andre børn end de børn, der bor tættest på skolen, der får tildelt pladser først. Dette sker for at sikre, at ingen børn ved indskrivningen til 0. klasse får mere end 2,5 km til skole, medmindre forældrene selv har ønsket skolen.

Se mere på: http://www.gentofte.dk/da/Borger/Familie-og-b%C3%B8rn/Skole-og-uddannelse/Skolestart