Skoleindskrivningen til skolestart i 0. klasse 2017

Tjørnegårdsskolen afholder informationsmøde vedr. skolestart i 0.klasse august 2017, tirsdag den 15. november 2016 kl. 17.00 - 18.30 i skolens Aula.

Informationsmøder på skolerne i Gentofte Kommune november 2016
Alle skolerne holder informationsmøder i november 2016, hvor du har mulighed for at danne dig et indtryk af den enkelte skole. Der er ikke tilmelding til møderne – og du er velkommen til samtlige møder.

 

Mandag
14. november

Tirsdag
15. november

Onsdag
16. november

Torsdag
17. november

Kl. 17.00-18.30

Munkegårdsskolen

Kl. 17.00-18.30

Tjørnegårdsskolen

Kl. 17.00-18.30

Ordrup Skole

Kl. 17.00-18.30

Skovshoved Skole

 

Mandag
21. november

Tirsdag
22. november

Onsdag
23. november

Torsdag
24. november

Kl. 17.00-18.30

Gentofte Skole

Kl.17.00-18.30

Hellerup Skole

Kl. 17.00-18.30

Bakkegårdsskolen

Kl. 17.00-18.30

Tranegårdsskolen

 

Tirsdag
29. november

Onsdag
30. november

Torsdag
1. december

Kl. 17.00-18.30

Dyssegårdsskolen

Kl.17.00-18.30

Maglegårdsskolen

Kl.17.00-18.30

Skovgårdsskolen

 

 

Indskrivningen
Skoleindskrivningen foregår elektronisk på www.gentofte.dk, i perioden 1. december 2016  - 15. januar 2017.

Alle indskrivninger behandles umiddelbart efter denne periode og det gør ingen forskel, hvornår i perioden, I indskriver jeres barn. Det er muligt at foretage ændringer i jeres indskrivning frem til periodens afslutning.

Fordeling af pladser på den enkelte skole
Det er Gentofte Kommune der fordeler pladserne til den enkelte skole. Det sker efter disse principper:

  • Børn, med søskende på skolen på indskrivningstidspunktet er omfattet af søskendegarantien, og tildeles derfor pladser på skolen først.
  • Herefter tildeles pladser til børn, der har ønsket skolen.
  • Hvis der er flere, der ønsker skolen, end der er plads til, fordeles pladserne på skolen i forhold til gåafstand mellem bopæl og skole. De børn, der bor tættest på skolen, optages som udgangspunkt først.
  • Afstanden opgøres ud fra Gentofte Kommunes egne målinger, hvor der så vidt muligt er medtaget stier og genveje.
  • Undtagelsesvis kan det være andre børn end de børn, der bor tættest på skolen, der får tildelt pladser først. Dette sker for at sikre, at ingen børn ved indskrivningen til 0. klasse får mere end 2,5 km til skole, medmindre forældrene selv har ønsket skolen.

Se mere på: http://www.gentofte.dk/da/Borger/Familie_og_Boern/Skole-og-uddannelse/Skolestart