Udmeldelse

Skriftlig udmeldelse afleveres eller sendes til skolens kontor, enten til skolens ledelse eller til skolens oficielle mail: [email protected]. På udmeldelsen skal det fremgå hvilken skole eleven skifter til.
 

Orlov
Der kan ansøges om orlov i op til 6 måneder. Orloven kan ikke forlænges udover de 6 måneder. Der kan ikke ansøges om orlov i forbindelse med skoleskift. Der kan ikke ansøges om orlov i forbindelse med permanent bopælsflytning til en anden kommune.

Der skal indgås aftale om hjemmeundervisning, hvis eleven ikke indskrives i et andet undervisningstilbud under orloven.

Ansøgningen skal ske inden elevens orlov begyndes. Ved godkendt ansøgning vil der ske en spærring af pladsen i elevadministrationssystemet. Dermed gives der garanti for, at der efter endt orlov er plads på samme skole.